Colofon

Internationaler Verband der Diplomierten Atlasprof®s (IVDA)

Bestuursvoorzitter: Vladimir Tomljenovic

Murbacherstrasse 16
6003 Luzerne
Zwitserland

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Dr. Med. D. Scian
Av. Cabildo 759
Buenos Aires (Argentinië)

Voor zover niet anders aangegeven ligt het auteursrecht wat betreft de website bij René-C. Schümperli. De inhoud mag niet zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende worden gekopieerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Informatie over links:

De arrondissementsrechtbank van Hamburg heeft op 12/05/1998 geoordeeld dat men door opname van een link verantwoordelijk is voor de inhoud van de gelinkte website. Dit kan - volgens de rechtbank - alleen worden voorkomen door zich expliciet van de inhoud van deze sites te distantiëren.

Op onze site hebben wij ook links naar andere sites op het internet opgenomen, met daarin voor u nuttige informatie. Wij zullen principieel niet naar webadressen verwijzen waarvan de inhoud ingaat tegen de mensenrechten, menselijke waardigheid, goede zeden of geldende wetgeving. Maar wij kunnen natuurlijk niet voortdurend controleren of de inhoud van de sites waar wij te goeder trouw naar verwijzen, verandert en met deze punten strijdig is. Als u - als bezoeker - een dergelijke inhoud aantreft op de websites waar wij naar verwijzen of op vervolglinks, vragen wij u dit aan ons te melden.

Wij willen benadrukken dat wij de totstandkoming en de inhoud van dergelijke sites van derden niet kunnen beïnvloeden. Daarom nemen wij hiermee uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op sites van derden waar wij op onze website, incl. alle subsites, naar verwijzen, voor zover deze ingaan tegen de mensenrechten, de menselijke waardigheid, de goede zeden of de geldende wetgeving. Deze verklaring geldt voor alle op deze website gebruikte links, en tevens voor alle inhoud op sites waar links of banners op onze website naar leiden, of waar deze sites naar doorverwijzen.