De methode - rechtop en gezond!

Geschiedenis

Rechtop lopen en gezondheid waren de Zwitser René-Claudius Schümperli lange tijd onbekend. De oorzaak van zijn lange lijdensweg kende hij niet. Zoals bij veel andere mensen kon de medische wetenschap, chiropractie en andere atlastherapieën hem niet permanent helpen.

Gedreven door zijn lijdensweg en zijn pogingen zelf tot een oplossing te komen, ontstond bij hem het vermoeden dat bij bijna alle mensen de eerste nekwervel, de atlas, scheefstaat. 

Behandeling van andere personen bevestigde zijn vermoeden.  Schümperliontwikkelde een methode om de atlas in een stabiele positie te brengen en daardoor het natuurlijke genezingsproces van het lichaam te activeren. Het slagen van zijn methode vormde een doorbraak !

Andere methodes gaan uit van een kleine ontwrichting van maar een tiende van een millimeter. Feit is echter dat de atlas in de meeste gevallen een grotere scheefstand heeft. Behandelingsmethodes die zich baseren op een kleine scheefstand, komen daardoor nooit tot een volledige correctie. Dankzij de subtiele methode van Schümperli kan de atlas optimaal en duurzaam worden gepositioneerd.

Toepassing

Bij de methode van  Schümperli worden de korte nekspieren op een bepaalde manier gemasseerd om bestaande stijfheid in de spieren los te maken. Hierdoor krijgt de atlas de ruimte om in  de optimale positie te komen. Een controle behandeling met een aanvullende ondersteuning van het natuurlijke genezingsproces is van essentieel belang. Als de eerste nekwervel de optimale positie heeft ingenomen, kan hij om anatomisch-mechanische redenen nooit meer roteren. De toepassing hoeft slechts één keer te worden uitgevoerd en zorgt ervoor dat de atlas gegarandeerd op zijn plek blijft. Hierdoor krijgt het natuurlijke genezingsproces van het lichaam een kans, en alleen zo kunnen lichaam en geest zichoptimaal ontplooien. Men kan weer rechtop en gezond door het leven gaan.

Preventie

Dankzij de AtlasPROfilax®-methode kan het menselijke organisme zichzelf weer genezen en daarom is het in beginsel vooral een preventieve behandeling. Het is wenselijk de methode zo vroeg mogelijk bij kinderen toe te passen, zodat zij gezond opgroeien en zich optimaal kunnen ontplooien.

Mogelijke reacties

Mogelijke reacties van de behandeling zijn vermoeidheid, stijve spieren in de nek, rug of lendenen. Ook oudere, niet volledig genezen klachten kunnen tijdelijk op een andere manier voelbaar zijn. Observeer uw lichaam daarom zo precies mogelijk en noteer veranderingen in uw welzijn.

Deze reacties, die soms direct of soms ook pas weken tot maanden na de AtlasPROfilax® behandeling optreden, zijn een teken dat het natuurlijke genezingsproces in volle gang is. Stimuleer het natuurlijke genezingsproces met regelmatige nek- en rugmassages en het nemen van een bad.

Opmerking:

De AtlasPROfilax®-methode is geen alternatief voor een medische behandeling of diagnose. Lopende behandelingen voor bestaande klachten door artsen of specialisten mogen niet worden afgebroken of onderbroken. Ook mag een in de toekomst noodzakelijke behandeling niet worden uitgesteld. De AtlasPROfilax®-methode is geen diagnosemethodeof medische therapie. Er worden geen ziektes mee genezen en geen symptomen, klachten of aandoeningen mee behandeld.